Suvi Nurmi

kuva- ja sanataiteilija

PIIPPUMUISTOJA KUOPION HAAPANIEMESSÄ

Olen taiteilijajäsenenä mukana Koneen säätiön tukemassa monialaisessa Piippumuistoja-hankkeessa, joka tutkii vanhojen tehtaanpiippujen uutta elämää ja niiden merkitystä paikallisidentiteetille. Hankkeen viisi kohdepaikkakuntaa ovat Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti ja Oulu. Hankkeessa työskentelevät tutkijat tekevät paikkakunnilla haastatteluita ja keräävät paikallisten muistoja ja kertomuksia piippuihin liittyen, ja vuonna 2023 kultakin paikkakunnalta valitun piipun yhteyteen syntyy paikkasidonnainen taideteos, jossa paikallisten näkemykset piipusta tuodaan esiin taiteen keinoin.

Taiteilija Suvi Nurmi vierailee Haapaniemen piipun luona keräämässä asukkaiden ajatuksia piipusta seuraavan kerran 4.4. klo 18–19 ja 5.4. klo 14–15. Tervetuloa juttelemaan!


Lisätietoa hankkeesta: https://puruajaporua.wordpress.com/piippumuistoja/